REKLAMACE

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V ESHOPU HERZ

Označení zboží:

Kupní smlouva č./objednávka č./faktura č.:

Popis závady (popište důvod reklamace – jak se vada projevuje):

 

 

 Bylo již toto zboží reklamováno: ANO / NE

Datum reklamace:

IDENTIFIKACE KUPUJÍCÍHO

Jméno a příjmení/obchodní firma:

Bydliště/sídlo:

Obec:

PSČ:

IČO:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Datum:

 

Informace pro kupující (výňatek z VOP e-shop HERZ, s.r.o.)Kupující je po uplatnění reklamace povinen na své náklady doručit reklamované zboží do sídla prodávajícího (tyto náklady budou v případě uznání reklamace kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny). Ke zboží je třeba přiložit kopii dokladu o koupi/fakturu/doklad o poskytnuté záruce.Upozorňujeme, že zboží je třeba řádně zabalit, tak aby nebylo poškozeno přepravou.Za škody vzniklé přepravou prodávající neodpovídá!Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku a nehradí při převzetí reklamovaného zboží přepravci náklady na přepravu!Reklamované zboží je třeba doručit včetně všech součástí! Reklamované zboží je třeba nepoužívat, aby nedošlo ke zhoršení závady!

 

HERZ, s.r.o. I +420 544 234 381 I office@herz.cz I www.herz.cz